Video poradniki

Jak usunąć co drugi wiersz? ***

Czasami zachodzi potrzeba, aby usunąć co któryś wiersz. Przygotowaliśmy do tego celu specjalny dodatek, który można pobrać stąd:

Usuwanie wierszy.xla

Moża go uruchomić kombinacją klawiszy CTRL + SHIFT + U. Sposób instalowania dodatków przedstawiliśmy w video poradniku pt. "Jak instalować dodatki?"

Jak zainstalować dodatki? **

Aby rozbudować standardowe polecenia i funkcje Excela wystarczy zainstalować dodatki. Dzięki dodatkom będziemy mogli korzystać z MS Excel bez ograniczeń.

Usuwanie wierszy.xla

Moża go uruchomić kombinacją klawiszy CTRL + SHIFT + U

Jak usunąć puste wiersze? **

Czasami dane zaimportowane z innych systemów posiadają puste wiersze, co może utrudniać ich analizę. Jednym ze sposobów na usunięcie pustych wierszy jest wykorzystanie autofiltra.

Pobierz stąd plik excelowy, który pomoże Ci utrwalić i przećwiczyć materiał:

Usuwanie pustych wierszy.xls

Kilka warunków zsumowania ***

Aby zsumować dane na podstawie więcej niż jednego warunku możemy wykorzystać zagnieżdżoną funkcję tablicową.

Pobierz stąd plik excelowy, który pomoże Ci utrwalić i przećwiczyć materiał:

Kilka warunkow zsumowania.xls

Klawisze skrótów - ogólne *

Prezentujemy podstawowe klawisze skrótów, które możesz wykorzystać w innych aplikacjach MS Office.

Pobierz stąd plik excelowy, który pomoże Ci utrwalić i przećwiczyć materiał:

Klawisze skrotow - ogolne.xls

Klawisze skrótów - poruszanie się po arkuszu *

Znajomość klawiszy skrótów to podstawa, aby szybko wykonywać czynności w Excelu. W tym filmiku przedstawiam kilka skrótów z zakresu poruszania się po arkuszach i skoroszytach.

Pobierz stąd plik excelowy, który pomoże Ci utrwalić i przećwiczyć materiał:

Klawisze skrotow - poruszanie sie.xls

Tworzenie mega formuł ***

Filmik pokazuje jak krok po kroku zrobić funkcję kilkakrotnie zagnieżdżoną.

Mega formula.xlsx

Dodawanie ikonek *

Na początku korzystania z Excela powinniśmy skonfigurować pasek Szybkiego dostępu, który przyspiesza pracę z arkuszem.

Sortowanie od lewej do prawej **

Zapewne wiesz jak posortować dane w kolumnie. Zobacz jak można to zrobić w wierszu.

Sortowanie od lewej do prawej.xlsx

Zmiana znaku **

Zobacz jak szybko można zmienić znak liczby na przeciwny wykorzystując funkcjonalność "Wklej specjalnie".

Zmiana znaku.xls

Autowypełnianie bez zmiany formatów *

Filmik pokazuje zastosowanie autowypełniania z pozostawieniem formatu komórek docelowych.

Autowypelnianie bez zmiany formatow.xls

Lista rozwijana **

Filmik pokazuje sposób utworzenia listy rozwijanej w komórce.

Lista.xls

Szybkie otwieranie linków **

Zobacz jak szybko w Excelu można otworzyć linki czyli odwołania do innych skoroszytów.

Linki.zip