Szkolenia MS Excel - Średniozaawansowany

Cel szkolenia - Średniozaawansowany Excel 2007 PL

Excel oferuje możliwości, które możemy podzielić na trzy kategorie:

  • wprowadzanie informacji,
  • analiza danych,
  • prezentacja wyników.


Po ukończeniu szkolenia będziesz swobodnie korzystać z nowych możliwości ze wszystkich trzech kategorii. Nauczysz się jak szybko wprowadzać nowe dane, które później poddasz analizie za pomocą funkcji i tabel przestawnych. Na koniec utworzysz wykres i dokonasz formatowania tabel, tak aby wyniki pracy zaprezentować w jak najbardziej przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy sposób.

Szkolenie obejmuje 3 dni intensywnych ćwiczeń na praktycznych przykładach. Zamiast tygodniami siedzieć nad książkami, które raczej mogą zrazić do korzystania z Excela niż zachęcić, przyjdź na nasze szkolenie.


Wymagania - Średniozaawansowany Excel 2007 PL

Wymagamy podstawowych umiejętności pracy z MS Excel. Jeśli chcesz się upewnić czy to szkolenie jest dla Ciebie, to pobierz naszą ankietę, wypełnij i prześlij e-mailem na: 1-click@1-click.pl Doradzimy Ci w wyborze szkolenia.


Miejsce szkolenia

Szkolenia prowadzone są w nowoczesnym biurowcu klasy A - Sienna Center. Dzięki temu zapewniony jest wysoki komfort na szkoleniu.

Adres: Warszawa, ul. Sienna 75 - wejście niebieskie do budynku, drugie piętro

 


Terminy i Godziny

3 dni x 6 h = 18 h (1h = godzina zegarowa)

od 9:00 do 15:00 w tym dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa


Liczba uczestników

od 4 do 8 osób (zapewnia indywidualne podejście)


Certyfikaty

Każdy z uczestników otrzymuje imienne certyfikaty ukończenia szkolenia.


Nauka po szkoleniu

Przez 3 miesiące uczestnicy otrzymują emailem ćwiczenie oraz link do videoporadnika, który pomoże je wykonać.


Cena

1 390 PLN (standardowa cena za trzydniowe szkolenie)

W cenę szkolenia wliczono:

  • intensywne 3 dniowe szkolenie
  • serwis kawowy w czasie przerw
  • dwudaniowy obiad każdego dnia
  • profesjonalne materiały szkoleniowe
  • certyfikaty ukończenia szkolenia
  • wsparcie poszkoleniowe - video poradniki

Jak rozpocząć?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: xls (zalecane) lub pdf i prześlij e-mailem na: 1-click@1-click.pl lub faxem.


Program szkolenia - Średniozaawansowany Excel 2007 PL

1.        Dostosowywanie poleceń do własnych potrzeb

    1.1.      Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
    1.2.      Minimalizowanie wstążki
    1.3.      Uruchamianie poleceń ze Wstążek za pomocą klawiatury

2.        Średniozaawansowana edycja danych

    2.1.      Wyszukiwanie wartości w arkuszu
    2.2.      Zaznaczanie zakresu komórek
    2.3.      Nazywanie zakresów komórek
    2.4.      Zakresy etykiet
    2.5.      Style
    2.6.      Szablony
    2.7.      Ochrona arkuszy (hasła)

3.        Bazy danych

    3.1.      Autofiltr
    3.2.      Niestandardowy Autofiltr
    3.3.      Sumy częściowe (pośrednie)

4.        Funkcje

    4.1.      Wprowadzanie funkcji
    4.2.      SUMA() i autosumowanie
    4.3.      ILOCZYN()
    4.4.      SUMA.ILOCZYNÓW()
    4.5.      ZAOKR()
    4.6.      MODUŁ.LICZBY()
    4.7.      PIERWIASTEK()
    4.8.      PI()
    4.9.      LOS()
    4.10.    SUMA.JEŻELI()
    4.11.    ŚREDNIA()
    4.12.    MEDIANA()
    4.13.    WYST.NAJCZĘŚCIEJ()
    4.14.    MIN() i MAX()
    4.15.    ILE.LICZB() i ILE.NIEPUSTYCH()
    4.16.    JEŻELI()
    4.17.    WYSZUKAJ.PIONOWO() i WYSZUKAJ.POZIOMO()
    4.18.    DATA()
    4.19.    TERAZ() i DZIŚ()
    4.20.    PRAWY(), LEWY() i FRAGMENT.TEKSTU()
    4.21.    ZŁĄCZ.TEKSTY()

5.        Tabele przestawne

    5.1.      Podstawowe informacje o tabelach przestawnych
    5.2.      Tworzenie raportu tabeli przestawnej z listy danych
    5.3.      Tworzenie i zmienianie układu pól w raporcie tabeli przestawnej
    5.4.      Zmiana formatu wyświetlanych liczb
    5.5.      Zaznaczanie danych w raporcie tabeli przestawnej
    5.6.      Zmiana układu tabeli przestawnej
    5.7.      Filtrowanie pola
    5.8.      Sortowanie
    5.9.      Typy obliczeń pola danych
    5.10.    Grupowanie elementów
    5.11.    Wyświetlanie lub ukrywanie szczegółów

6.        Formatowanie komórek

    6.1.      Wprowadzenie do formatowania
    6.2.      Formatowanie liczb
    6.3.      Wyrównanie
    6.4.      Formatowanie czcionek
    6.5.      Obramowanie
    6.6.      Cieniowanie komórek
    6.7.      Autoformatowanie
    6.8.      Malarz formatów
    6.9.      Formatowanie warunkowe
    6.10.    Usuwanie formatowania

7.        Wykresy

    7.1.      Tworzenie wykresów
    7.2.      Modyfikowanie wykresów
    7.3.      Zmiana stylu wykresu
    7.4.      Formatowanie elementów wykresu
    7.5.      Łączenie tytułu wykresu lub osi z komórką arkusza
    7.6.      Zmienianie skali osi pionowej
    7.7.      Zmienianie skali osi poziomej
    7.8.      Etykiety danych
    7.9.      Tabela danych

8.        Szybka edycja danych

    8.1.      Używanie uchwytu wypełniania
    8.2.      Wklej specjalnie   Transpozycja i Przemnóż
    8.1.      Odwołania względne, bezwzględne i mieszane
    8.2.      Odwołania do innych arkuszy
    8.3.      Listy niestandardowe i wypełnianie serią danych
    8.4.      Sprawdzanie poprawności danych
    8.5.      Edycja grupowa

9.        Skróty klawiaturowe

 

Opis szoklenia