Szkolenia otwarte - Excel w finansach

Cel szkolenia - Excel w finansach

„Excel w finansach” to szkolenie przeznaczone głównie dla osób pracujących w takich komórkach jak:

 • controlling,
 • raportowanie finansowe,
 • planowanie i budżetowanie,
 • analizy,
 • księgowość.


W trakcie szkolenia uczestnicy pracują na przykładach i ćwiczeniach wykorzystywanych w finansach:

    analizy opłacalności inwestycji (NPV, IRR, zdyskontowany okres zwrotu)
    analizy rentowności (rentowność sprzedaży, operacyjna, netto, rankingi)
    analizy wskaźnikowe (rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pieniężnych)
    modele budżetowe
    zarządzanie kapitałem obrotowym (zapasy, należności, zobowiązania)

Wiemy, że Excel jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w finansach, dlatego szkolenie kładzie nacisk na przyspieszenie i automatyzację czynności wykonywanych w tego typu działach.


O trenerze - Excel w finansach

Bogusław Hornik

Trener MS Excel. Twórca rozwiązań dla firm w obszarze finansów przy wykorzystaniu oprogramowania MS Excel m.in.:

 • modele wyceny,
 • raporty rentowności sklepów,
 • modele budżetowe,
 • Balanced Scorecard,
 • automatyzacja tworzenia plików do hurtowni danych BW,
 • i wiele innych.

 
Specjalizuje się w szkoleniach dla działów finansowych. Posiada międzynarodowe kwalifikacje zawodowe w dziedzinie finansów - ACCA. Praktyk w działach finansów i controllingu.


Wymagania - Excel w finansach

Wymagamy podstawowych umiejętności pracy z MS Excel. Jeśli chcesz się upewnić czy to szkolenie jest dla Ciebie, to pobierz naszą ankietę, wypełnij i prześlij e-mailem na: 1-click@1-click.pl. Doradzimy Ci w wyborze szkolenia.


Miejsce szkolenia

Szkolenia prowadzone są w nowoczesnym biurowcu klasy A - Sienna Center. Dzięki temu zapewniony jest wysoki komfort na szkoleniu.

Adres: Warszawa, ul. Sienna 75 - wejście niebieskie do budynku, drugie piętro

 


Terminy i Godziny

2 dni x 8 h = 16 h (1h = godzina zegarowa)

od 8:00 do 16:00 w tym dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa


Liczba uczestników

od 6 do 12 osób


Certyfikaty

Każdy z uczestników otrzymuje imienne certyfikaty ukończenia szkolenia.


Nauka po szkoleniu

Przez 3 miesiące uczestnicy otrzymują emailem ćwiczenie oraz link do videoporadnika, który pomoże je wykonać.


Cena

990 PLN (standardowa cena za dwudniowe szkolenie)

 

W cenę szkolenia wliczono:

 • intensywne 2 dniowe szkolenie
 • serwis kawowy w czasie przerw
 • dwudaniowy obiad każdego dnia
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikaty ukończenia szkolenia
 • wsparcie poszkoleniowe - video poradniki

Jak rozpocząć?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: xls (zalecane) lub pdf i prześlij e-mailem na: 1-click@1-click.pl lub faxem.


Program szkolenia - Excel w finansach

1.        Edycja danych (raportowanie)

    1.1.      Nazywanie zakresów komórek
    1.2.      Zakresy etykiet
    1.3.      Style
    1.4.      Ochrona arkuszy (hasła)

2.        Szybka edycja danych (raportowanie i budżetowanie)

    2.1.      Sposoby na uchwyt wypełniania
    2.2.      Szybka zmiana znaku na przeciwny i Transpozycja
    2.3.      Zmiana ciągów tekstowych na liczby
    2.4.      Odwołania względne, bezwzględne i mieszane
    2.5.      Szybkie otwieranie odwołań do innych arkuszy
    2.6.      Listy niestandardowe i wypełnianie serią danych
    2.7.      Sprawdzanie poprawności danych (tworzenie list rozwijanych)
    2.8.      Edycja grupowa
    2.9.      Szybkie podsumowanie tabeli
    2.10.    Narzędzie „Konsolidowanie”

3.        Funkcje podstawowe i zaawansowane (analiza danych i controlling)

    3.1.      Wstęp do funkcji
    3.2.      Data i czas
    3.3.      Tekst
    3.4.      Finanse
    3.5.      Statystyka i matematyka
    3.6.      Wyszukiwanie
    3.7.      Inne
    3.8.      Formuły tablicowe i funkcje zagnieżdżone

4.        Tabele przestawne (analiza danych i raportowanie)

    4.1.      Podstawowe informacje o tabelach przestawnych
    4.2.      Tworzenie raportu tabeli przestawnej z listy danych
    4.3.      Tworzenie i zmienianie układu pól w raporcie tabeli przestawnej
    4.4.      Zmiana formatu wyświetlanych liczb
    4.5.      Zaznaczanie danych w raporcie tabeli przestawnej
    4.6.      Zmiana układu tabeli przestawnej
    4.7.      Filtrowanie pola
    4.8.      Sortowanie
    4.9.      Typy obliczeń pola danych
    4.10.    Grupowanie elementów
    4.11.    Wyświetlanie lub ukrywanie szczegółów

5.        Formatowanie komórek (prezentacja danych)

    5.1.      Autoformatowanie
    5.2.      Malarz formatów
    5.3.      Formatowanie warunkowe
    5.4.      Usuwanie formatowania

6.        Efektywne raportowanie (raportowanie)

    6.1.      Wykresy z dwiema osiami
    6.2.      Wstawianie znaku wodnego
    6.3.      Trendy
    6.4.      Automatyzacja raportowania – WEŹDANETABELI()
    6.5.      Histogram
    6.6.      Wklej jako obraz

7.        Makra (analiza danych i controlling)

    7.1.      Nagrywanie makra
    7.2.      Uruchamianie makra

8.        Skróty klawiaturowe

 

Opis szoklenia